För privatpersoner

Ibland kan du stå inför svårigheter i livet då det kan kännas direkt omöjligt att komma vidare på egen hand. Oftast har du redan gjort ett flertal försök, du har grunnat, ändrat och ängslats men ändå inte lyckats känna tillräcklig tillfredsställelse med livet eller dig själv.

Våra tjänster

Här hittar du våra tjänster som riktar sig till dig som privatperson. Vi arbetar med både psykoterapi och coachning.

Metoder

Här hittar du information om olika terapiinriktningar som Psykologbyrån Jones använder och som kan vara hjälpsamma för dig.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi med inslag av från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistisk meditation. I terapin tränar man bland annat upp ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka att tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och åstadkomma en långsiktig förändring och inte enbart symtomlindring.

Jag erhåller handledning av grundaren av CFT Paul Gilbert och brittiska psykologen Deborah Lee specialiserad på trauma och CFT på regelbunden basis sedan ett flertal år. 

Definitionen av compassion i Compassionfokuserad terapi:
Compassion står här för “en känslighet för lidande hos sig själv och andra och ansvar för att söka lindra och förebygga det” (eng: “a sensitivity to suffering in self and others with a commitment to try to alleviate and prevent it”, The Compassionate Mind Foundation, 2018). 

För att kunna uppleva och ge uttryck för compassion behövs en rad olika förmågor: känslighet (eng: sensitivity) för egna och andras behov och känslor, sympati (eng: sympathy) för sig själv och andra, förmåga att acceptera och möta starka känslor hos sig själv och andra (eng: distress tolerance), förståelse för och inlevelse i egna och andras upplevelser (eng: empathy), en icke-dömande inställning och acceptans (eng: non-judgment, acceptance), samt att vara motiverad att göra något åt lidande (care for wellbeing).

Grundtanke
Att förändra en fördärvlig självkritik, läka trauman och skamkänslor, känna sig värdig och värd att tycka om, samt att bli vänligare mot sig själv och andra. 

Läs mer om behandlingsformen hos Psykologiguiden.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag inom KBT är mindfulnessbegreppet, som har sina rötter i österländsk meditation.

Grundtanke: 
Att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem.

Läs mer om behandlingsformen hos Psykologiguiden.

Psykodynamisk terapi (PDT)

I psykodynamisk terapi är man inriktad på att hjälpa människor att bli medvetna om omedvetna inre konflikter mellan motstridiga motiv och känslor. I denna terapiform läggs tonvikten på insikt om de egna problemens bakgrund i omedvetna tankar, känslor och motiv. 

Grundtanke: 
Att bli medveten om sina känslor och reaktioner – och var de kommer ifrån – kan i förlängningen förändra vår självbild och självkänsla.

Läs mer om behandlingen hos Psykologiguiden.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing – traumabehandling (EMDR)

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som till exempel överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med svåra livsupplevelser.

Grundtanke:
EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. EMDR-metoden kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat.

Läs mer om behandlingsformen.

Vad tycker våra klienter?

Här kan du läsa om hur några terapiklienter upplevt kontakten med Psykologbyrån Jones mottagning.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig bäst.