För privatpersoner

Individuell psykoterapi

Ibland kan du stå inför svårigheter i livet då det kan kännas direkt omöjligt att komma vidare på egen hand.

Längre psykoterapi

Om du är motiverad till en större satsning på dig själv och din personliga utveckling kan du gå i en längre psykoterapi, som kan pågå mellan ett och två år, i vissa fall längre. Då får du möjlighet att i ett nära samarbete försöka förstå de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Det kan handla om att begripa hur symtom som till exempel oro eller nedstämdhet hänger samman med händelser tidigare i livet eller din livssituation som den ser ut just nu. Genom en psykoterapiprocess kan du finna nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka nya förhållningssätt till livet.

“Not everything that is faced can be changed; but nothing can be changed until it is faced.”

James Baldwin


Innan en längre tids psykoterapi påbörjas träffas vi två till tre gånger för att tillsammans göra en bedömning av möjligheten att arbeta tillsammans. Metod, längd och intensitet på terapiprocessen kommer vi då gemensamt överens om utifrån dina specifika behov. Det är viktigt för dig att finna rätt samtalspartner.

Jag finns här för att lyssna, reflektera tillsammans, kartlägga och klargöra, problemlösa eller bara stötta. Helt utifrån dina behov.

Korttidsterapi

Vill du bryta ett negativt mönster och har ett mer avgränsat problem kan det räcka att gå i en korttidsterapi, då träffas vi åtta till tolv gånger. Innan en korttidsterapi påbörjas träffas vi en till två gånger för att göra en bedömning av möjligheten att arbeta tillsammans, samt därefter formulera ett mål för terapin.

Hur kan Psykologbyrån Jones hjälpa dig?

Kontakta mig så kan vi tillsammans hitta rätt väg för dig. Jag kan hjälpa dig med bland annat:

  • Ångest och oro
  • Panikångest
  • Depression och nedstämdhet
  • Stress och utmattning
  • Låg självkänsla
  • Sömnproblem
  • Relationsproblem
  • Kris och sorg

Jag är medlem i Sveriges Kliniska Psykologers Förening och legitimerad psykolog utbildad inom psykodynamisk terapi vid Göteborgs Universitet och därefter vidareutbildad inom flera evidensbaserade terapimetoder såsom CFT, KBT och EMDR. 

AVBOKNINGSREGLER

Ta gärna del av våra avbokningsregler så vet du vad som gäller vid en eventuell avbokning.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig bäst.