För privatpersoner

Vad tycker våra klienter?

Här hittar du utlåtanden från några av våra terapiklienter på mottagningen.

“Jag vill tacka dig för våra samtal, jag tänker ofta på dem och dig med värme och tacksamhet. Känns ovant att skriva sådana ord, men det är sant!”

Maria

“Jag uppskattar verkligen ditt sätt att jobba på. För mig var det till stor hjälp i ett skede av mitt liv när jag inte kom vidare själv. Idag kan jag vara med min ensamhet utan att känna mig så ensam. Det är fint.”

Anna

“Minns hur du tittade på mig i början med värme och nyfikenhet på ett sätt som kändes nytt och obekant. Jag kände mig förstelnad i början men i terapin smittades jag av dig och kände hur jag tinade.

Idag har jag ett mer nyfiket sätt att förhålla mig till mig själv och andra. Jag är glad att det finns medkänsla i mitt liv idag, och att jag lärde mig att de flesta tillstånd går över!”

Bengt

“Det har varit ett så händelserikt år som jag verkligen vill tacka dig för. Du kommer nästan alltid upp först när jag gör min tacksamhetsövning.”

Alicia