För privatpersoner

Coachning

Coachning är en kraftfull process där du utmanas att bli medveten om vad och vart du vill och vad du behöver göra för att nå dit.

Coachningen är lösningsfokuserad och resultatorienterad och bygger på ett samspel mellan dig och mig som coach. Varje coachprocess skräddarsys efter dig och dina behov.

“We think we listen, but very rarely do we listen with real understanding and true empathy. Yet listening, of this very special kind, is one of the most potent forces for change that I know.”

Carl Rogers

Så går coachningen till

Uppstartsmöte

Tillsammans kartlägger vi nuläget. Vi ser över mål och visioner, skapar konkreta nya mål på kortare och längre sikt.

Inbokade coachningstillfällen

Vi ses regelbundet utifrån överenskommet antal coachningstillfällen, vanligtvis runt 3-6 tillfällen. Vid varje tillfälle beslutas vilka fokusområden som ska prioriteras. Nya delmål sätts och uppföljning sker kontinuerligt. 

Uppföljning

Coachingen avslutas med uppföljning av uppsatta mål.

Coachande samtal i Compassion/meditation & mindfulness

Psykologbyrån Jones erbjuder coachande samtal för dig som tränar compassion/meditation/mindfulness på egen hand. Du kan komma vid ett enskilt tillfälle eller max 4 gånger. Detta är alltså ingen terapi utan stöd och vägledning i egen praktik. Kan erbjudas digitalt.

Avbokningsregler

Ta gärna del av våra avbokningsregler så vet du vad som gäller vid en eventuell avbokning.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig bäst.