För organisationer & ledare

Här hittar du våra tjänster som är riktade till företag och organisationer. Vi erbjuder utbildning, utvecklingsprogram, handledning och coachning för både chefer och arbetsgrupper.

Tjänster

Jag vill verka för goda arbetsplatser och effektiva organisationer som skapar både välmående och framgång. Psykologbyrån Jones idé och utgångspunkt är att bidra till detta med hjälp av psykologisk vetenskap och kompetens.

För vem?

Jag fokuserar på att utveckla de mänskliga systemen i organisationen för att skapa kraft, effektivitet och framgång. Av erfarenhet vet jag att det är möjligt att utveckla och förbättra individers, teams och hela organisationers kapacitet och potential.

Organisation

Psykologbyrån Jones organisationsuppdrag handlar om att på olika sätt stödja organisationer i att utveckla en medkännande kultur där människor kan samarbeta och fungera effektivt tillsammans. Jag arbetar med en bredd av tjänster, bland annat:  

 • Chefsstöd
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Teamutveckling
 • Mindfulness på arbetsplatsen
 • Compassionfokuserat ledarskap
 • Förändringsprocesser
 • Konflikthantering
 • Stresshantering
 • Medarbetarstöd
 • Utbildningar i stresshantering, kommunikation med mera

Ledningsgrupp

Ledningsgrupper har många utmaningar genom sin avgörande påverkan på organisationen och medarbetares roll i denna. Psykologbyrån Jones stödjer, utmanar och tränar ledningsgrupper mot ett effektivt ledarskap. Bland annat arbetar jag utifrån verktyget Teampro.

Team

Arbetspsykologisk forskning visar att det finns många fördelar med att organisera sina medarbetare i team. Detta är ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare. Vi vet därför ganska väl idag under vilka förutsättningar team kan fungera både kreativt och effektivt och vilka gruppsykologiska faktorer som skapar välbefinnande i väl presterande team. Ett av flera sätt att arbeta med team som jag erbjuder är Teampro.

Ledarskap

Psykologbyrån Jones vill stödja chefer och ledare att utvecklas i sitt ledarskap. Utgångspunkten är att ledarskap går att träna om rätt förutsättningar ges och om individen är motiverad att axla sin ledarroll. En annan viktig förutsättning är att medarbetarna bidrar till ett fungerande samarbete. När dessa delar samverkar mot definierade mål skapas bästa möjliga förutsättningar för framgång. Utifrån detta perspektiv erbjuder jag bland annat:

 • Individuell coachning 
 • Individuell handledning
 • Ledarskapsmetoden Lead Forward

Medarbetarskap

En föränderlig värld kräver proaktiva och drivna medarbetare. Medarbetare som har rätt förutsättningar och resurser att hantera nyuppkomna situationer.

Medarbetare ses idag ofta som medskapare i verksamheten, med både krav och möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling. Jag förbereder dig eller dina medarbetare för att kunna använda din potential på bästa sätt genom att ta ansvar både för dig själv och din arbetsmiljö. Psykologbyrån Jones kan erbjuda medarbetare: 

 • Individuell coachning 
 • Individuell handledning 
 • Medarbetarstöd 

Tidigare uppdragsgivare

Chalmers universitet
Chalmers Konferens & Restaurang, Boliden
Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylssökande och flyktingar)
Göteborgs stad
Borås stad – elevhälsan
Egnahemsbolaget AB
Framtiden Byggutveckling AB
QSR
Radar arkitektur och planering AB
Kanozi arkitekter
OKIDOKI
Göteborgs Universitet – psykologprogrammet
Partille kommun – Äldreomsorgen
Räddningsmissionen
Capio VC – Orust
Ascom
IT-gymnasiet Göteborg
Domstolsverket – Jönköpings kommun

Vad säger våra kunder?

Här kan du läsa om vad våra företags- och organisationskunder tycker om samarbetet med Psykologbyrån Jones.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.