För privatpersoner

Konsultation & rådgivning

Psykologisk konsultation kan ge dig nya perspektiv på frågor, svårigheter och livsval som du står inför just nu.

Ibland kan ett fåtal samtal räcka för att du ska komma vidare på egen hand och för att ge en ökad förståelse av en situation och frågeställning i syfte att underlätta eventuella val och beslut. Andra gånger mynnar samtalen ut i ett beslut om att söka psykoterapi, familjerådgivning eller annat professionellt stöd. 

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”

Viktor Frankl

Hos mig kan en psykologisk konsultation omfatta 1-4 samtal, beroende på dina behov, frågor och önskemål. 

Hur kan Psykologbyrån Jones hjälpa dig?

Kontakta mig så kan vi tillsammans hitta rätt väg för dig. Jag kan hjälpa dig med bland annat:

  • Låsning i negativa livsmönster
  • Nedstämdhet eller oro
  • Depression
  • Kris och sorg
  • Ångest
  • Stress och utmattning
  • Återkommande konflikter eller andra svårigheter i nära relationer
  • Svårigheter att anpassa dig till en ny livssituation, t ex föräldraskap eller fysisk sjukdom
  • Personlig utveckling
  • Komma igång med en mindfulnesspraktik

Jag är medlem i Sveriges Kliniska Psykologers Förening och legitimerad psykolog utbildad inom psykodynamisk terapi vid Göteborgs Universitet och därefter vidareutbildad inom flera evidensbaserade terapimetoder såsom CFT, KBT och EMDR. 

AVBOKNINGSREGLER

Ta gärna del av våra avbokningsregler så vet du vad som gäller vid en eventuell avbokning.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig bäst.