Om oss

På Psykologbyrån Jones arbetar vi med att möta samtida och framtida utmaningar för individer, arbetsgrupper och organisationer. I en polariserad, komplex och stressig tid behöver vi skapa en medkännande och reflekterande kultur med och för andra människor, avgörande för ett gott och hållbart liv. 

Grundaren

Gabriela Jones, som driver Psykologbyrån Jones vid Järntorget i Göteborg, är leg. psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi, handledare med inriktning arbetsliv- och organisation samt mindfulnessinstruktör. 

Hon har varit verksam som psykolog sedan 2007 och har en bred klinisk erfarenhet av psykologarbete som spänner från kris- och trauma, primärvård till företagshälsovård, både inom privat- och offentlig verksamhet. 

Hon är examinerad psykolog vid Göteborgs Universitet i psykodynamisk terapi och därefter vidareutbildad inom flera evidensbaserade terapimetoder. De senaste åren har hon fördjupat sig inom Compassionfokuserad terapi (CFT), både i Sverige och utomlands. 

Organisationspsykolog

Sedan 2012 har hon parallellt med sitt kliniska arbete jobbat som organisationspsykolog, främst som rådgivare till chefer, ledningsgrupper och organisationer.

Det har då handlat om ledningsstöd, organisationsutveckling, teamutveckling och coachning av individer och/eller ledningsgrupper. 

Mindfulness

Gabriela har bred kunskap om meditation och mindfulness, något som ofta integreras i det psykologiska arbetet, såväl i terapier som organisationsutveckling. 

Yinyoga

Det senaste åren har intresset för yinyoga vuxit och Gabriela har påbörjat en yinyogalärarutbildning med förhoppning att kunna integrera detta i sin verksamhet, för både organisationer, klienter och utbildningdeltagare.

Publiceringar

Covid-19 och kulturen

Gabriela blev under 2020 publicerad i en antologi om Covid-19 tillsammans med 34 andra författare. I trettiofem personliga betraktelser under pandemin uttrycks oro och rädsla – men också hopp – under några dramatiska vårmånader 2020.

Forskningsartikel om chefscoachning

Tillsammans med Kristina Gyllensten och Charlotte Henschel skrev Gabriela en forskningsartikel om chefscoaching i grupp. Den publicerades 2020 i International Coching Psychology Review. The experience of executive group coaching – a qualitative study.

Yrkesföreningar

Jag är medlem i följande yrkesföreningar:

”The real voyage of discovery consist not in seeking new landscapes, but in having new eyes. ”
– Marcel Proust

Inspiration

Källor till tillfredställelse, visdom och compassion

Konst

Jag uttrycker mig konstnärligt för att kalibrera mitt inre och rensa mitt huvud.

När orden tycks kvicksilveraktiga så låter jag ofta handen uttrycka sig. Rörelser över tomma ytor och det närvarande förhållningssättet har oftast förmågan att hjälpa mitt sinne, min kropp och min andning att återknyta till varandra, att bli balanserade. 

Jag skapar för att grunda mig. 

Litteratur

I en studie jag nyligen tagit del av lärde jag mig att av 7000 tillfrågade personer så kom läsning som nummer ett på återhämtande aktiviteter. Det stämmer utmärkt på mig. Jag har ett kärleksförhållande till ord i alla former. Få aktiviteter skänker mig så mycket tillfredställelse och längtar jag så ofta till som läsning och skrivande. Jag avslutar helst mina dagar med skrivna ord i näven. 

Jag läser och skriver för att grunda mig. 

Österländsk visdom

Buddhistisk inspirerad meditationspraktik, ibland kallad mindfulness eller varsevarande, som en av mina buddhistlärare, Björn Natthiko Lindeblad, så fint kallar det, har funnits i mitt liv sedan början på 90-talet. Det har lärt mig att öppna mitt sinne för den verklighet jag befinner mig i, utan att ständigt önska en förändring av sakernas tillstånd. Meditationspraktiken tillåter mig att förankra mig själv i mer av mig själv, än den kognitivt narrativa nivån tillåter. Buddhismen har även lärt mig om livets förgänglighet, om medkänsla med mig själv och andra, om konsten att ständigt börja om, att vara en nybörjare och om att tillåta tillstånd av icke-vetandet. Det är en djuplodande praktik som kan tyckas enkel, men som aldrig är lätt. 

2012 träffade Gabriela terapeuten, buddhist – och yogaläraren Michael Stone i Göteborg, vilken hon kom att bli elev till, till hans för tidiga bortgång, 2017. 

2013 åkte hon på sin första Compassionfokuserade terapi (CFT) workshop som hölls av vännen och psykologen Anna Bratt och påbörjade då att medvetet integrera buddhistisk praktik och psykologi i privat- och arbetsliv. CFT är en evidensbaserad terapiinriktning med rötter i buddhistisk medkänslopraktik, så kallad compassion.

Idag praktiserar hon bland annat med inspiration från terapeuter och buddhistlärarna Pema Chödrön, Joan Halifax, Yanai Postelnik, Stephan Pende Wormland , Glenn Anderson, Mark Williams, Jack Kornfield, Björn Natthiko Lindeblad och Tara Brach. 

Jag mediterar och praktiserar medkänsla för att grunda mig. 

Rörelse

Yoga och pilates har varit fysiska näringskällor i mitt liv. Yogan sedan länge och pilates som en nyupptäckt vän som jag ivrigt fördjupar min relation till, med en allt större passion. Som barn diagnostiserades jag med skolios och genomgick flera studier och experiment på sjukhus. Av sjukvården har jag ofta fått höra att min rygg är defekt, ”ofullkomlig” och obalanserad. Men min rygg har aldrig hindrat mig från allt det fysiska jag velat göra, tvärtom. Den är stark och smidig och förvånansvärt smärtfri än till idag. 

Tankar kring kroppen och hur vi förhåller oss till den har således oundvikligen präglat min relation till den. Jag har tillbringat stor del av de tre senaste decennierna till att söka, utforska kroppsbaserade interventioner, öva tålamod och respekt och njuta av min relation till kroppen. Jag behöver ständigt påminna mig om att min kropp är ok, att den är vänlig, en trygg plats och att den i sin enkelhet responderar på min behandling av den. Varken sämre eller bättre.  

Jag rör mig i aktivitet och stillhet för att grunda mig. 

SAMARBETSPARTNERS

Här syns några av våra samarbetspartners.