Compassion 360°

Utbildningar & workshops

Psykologbyrån Jones vision är att ta psykologisk forskning om compassion och omvandla den till enkel och lättillgänglig kunskap – så att vi faktiskt får användning av den i vår vardag.

Vi vill stödja människor i att hantera stress och svårigheter i livet med compassion och mod i främjandet av välmående och lycka i livet.  

“The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kind.”

Dalai Lama

Vi erbjuder allt från föreläsningar, workshops, öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet.

Utbildning

Jag och Christina Andersson, psykolog och doktorand på KI, som författat två svenska böcker om Compassion, håller i årligt uppskattade specialistutbildningar för psykologer i Compassionfokuserad terapi och självmedkänsla. Om du önskar veta mer om våra utbildningar får du gärna besöka vår hemsida compassionutbildning.se.

Workshops och föreläsningar

Föreläsningar och workshops bygger på teori och övningar från compassionfokuserad terapi (CMT) och forskningen kring Compassion Mind Training (CMT). Alla upplägg kan anpassas efter era önskemål.

Exempel på workshops

  • Självomsorg på arbetet
  • Att förebygga stress och utmattning i arbetslivet
  • Upplevelsebaserad workshop i mindfulness och compassion i arbetslivet

Exempel på föreläsningar

  1. Psykologisk hållbarhet på jobbet
  2. Compassion för behandlare 
  3. Compassionfokuserad terapi – hur gör man?
  4. Compassion på jobbet

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.