Compassion 360°

Utbildningar & workshops

Psykologbyrån Jones vision är att ta psykologisk forskning om compassion och omvandla den till enkel och lättillgänglig kunskap – så att vi faktiskt får användning av den i vår vardag.

Vi vill stödja människor i att hantera stress och svårigheter i livet med compassion och mod i främjandet av välmående och lycka i livet.  

“The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kind.”

Dalai Lama

Vi erbjuder allt från föreläsningar, workshops, öppna kurser till företagsanpassade utbildningar över hela landet.

Utbildningar

Compassion och neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare

Ges i samarbete med Ingrid Almgren Sjölander på Psykologi med mera.

Detta är en fördjupningskurs som är öppen för alla yrkesbakgrunder.Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare, och knyter an till rådande forskningsläge. Kursen är öppen för alla som arbetar med att utveckla ledarskapsförmågor: ex. handledare, självledare och coacher – och du som själva arbetar som ledare. Den passar för deltagare med varierande yrkesbakgrunder som vill fördjupa sin kunskap av hur man stödjer och utvecklar ledaregenskaper hos sig själv eller andra utifrån neuro- och anknytningsbaserad kunskap, samt personer som själva arbetar i ledande roll och vill utveckla sina ledarfärdigheter.

Tid och omfattning:  4 heldagar vt 2024: 14-15 maj och 10-11 juni. Undervisning alla dagar 9-17.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Kursen blir online endast vid lagstiftade rese- eller samlingsförbud.

Anmälan och mer information hittar du här!

Compassion och neuroledarskap – påfyllnadskurs

Ges i samarbete med Ingrid Almgren Sjölander på Psykologi med mera.

Denna utbildning är en påfyllnad på den öppna kursen ovan. De två dagarna fokuserar på repetition, fördjupning och praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare och själv-ledare.

Under de två dagarna återbesöker vi facetterna för Neuroledarskap, U-kurvan som en plattform för att skapa nytt lärande – samt Compassion för ledare och självledare med mild repetition, praktiska övningar och påfyllnad av fler sätt att använda kunskapen.

Förkunskap: Dagarna ges integrativt för alla yrkesbakgrunder, man ska ha deltagit på någon omgång av vår kurs Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare.

Tid och omfattning: 2 heldagar vt 2024, 11-12 mars. Undervisning båda dagar 9-17.

Anmälan och mer information hittar du här!

Compassionfokuserad terapi för terapeuter och behandlare

Genom denna introduktion får du en bra överblick över principerna och metoderna för Compassionfokuserad terapi (CFT).
Du får lära dig:

 • Vad compassion är, hur man introducerar konceptet i behandlingssammanhang och hur man arbetar med vanliga rädslor, blockeringar och motstånd för compassion och självmedkänsla
 • Några av de viktigaste psykoedukativa delarna av metoden såsom den knepiga hjärnan och tre cirkelmodellen
 • Några av de viktigaste metoderna för att träna compassion, inklusive lugnande andningsrytm, visualiseringsövningar och träning i självmedkänsla

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: 2 och 3 maj 2024, 09.00-16.00
Kostnad: 5 200 kr exkl. moms

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Specialistkurs för psykologer i Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag och Christina Andersson, psykolog och doktorand på KI, som författat två svenska böcker om Compassion, håller i årligt uppskattade specialistutbildningar för psykologer i Compassionfokuserad terapi. Denna specialistkurs är en introduktionskurs och ger grundläggande kunskaper om CFT, dess historik och psykoedukation. Kursen innehåller information som skillnader mellan CFT och Compassionate Mind Training (CMT) och hur man kan använda CMT för grupper. Efter genomgången kurs har du som deltagare kunskap om och kan beskriva CFT och hur det kan användas i det kliniska arbetet. Kursen är godkänd av Psykologförbundet som fördjupningskurs i klinisk vuxenpsykologi och psykologisk behandling/psykoterapi.

Kommande kursomgångar

CFT specialistkurs
VT 2024: 27-28 maj, 9-10 september, 7-8 oktober 2024
HT 2024: 28-29/10, 2-3/11 och 27-28/1 2025

CFT fördjupningskurs
HT 2024: 11-12/11 och 6-7/2-2025

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Angelägna samtal för en turbulent tid

”Tillhörighet börjar med samtal”

Vi lever i komplexa och svåra tider, utmaningarna vi står inför är många. Omvälvande nyheter som oroar och skapar stress har varit påtagligt för många av oss sedan pandemin. Nedgång i ekonomin, klimatfrågan, gängvåldet och kriget i Ukraina med alla dess följdverkningar är bara några exempel på sådan som upptar många människors uppmärksamhet och funderingar just nu.

Det är lätt att känna stress och oro över hur framtiden ska bli för oss, våra närmsta och organisationen vi arbetar i. I detta är det lätt att känna sig ensam som ledare – även om man har kompetenta medarbetare och andra chefskollegor. Angelägna samtal är ett sammanhang där ledare från vilken bransch som helst kan och prata om svårigheter, sin oro – men också det hopp och de möjligheter som finns mitt i denna ”perfekta storm” av simultana kriser.

Samtalet är öppet för dig som har ledarskapsansvar i arbetet. Syftet är att hjälpas åt att förstå och hantera svårigheterna i ledarskapet i vår tid. Formatet är en ring där vi delar våra tankar och känslor och leds i samtalet utifrån olika evidensbaserade faciliteringsmetoder. Vid sidan av att spegla dig i andras utmaningar får du på det här sättet också med dig olika sätt att själv skapa öppna, medmänskliga och vänliga samtal om vår tid och hur vi lever i den – som ledare, medarbetare, som medmänniskor. Jag fungerar som samtalsfacilitator, men stoffet bidrar ni som deltagare med utifrån olika teman – till exempel (och förslagsvis) empati, tillhörighet, mentalt välmående, klimatet, AI, compassion.

Om metoden: ”vardagsrumssamtal” är en strukturerad metod som erbjuder en enkel och social praktik för att kommunicera olikheter, tankar och känslor – och syftar till att bygga och utveckla relationer. Samtalen handlar inte om att debattera, utan att lyssna på varandra i tur och ordning, låta oss prata oavbrutet i ett lett samtal. Inga förberedelser behövs från de medverkande, men det finns material att läsa inför första tillfället om någon skulle vilja det.

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: 8/5, 22/5 och 28/5 16.30 – 18.30
Kostnad: 4 200 kr exkl. moms för tre tillfällen (en gång varannan vecka under sex veckor)
Det finns plats för 8 personer per grupp
Kursen ges vid minst 5 anmälda.För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Workshops och föreläsningar

Föreläsningar och workshops bygger på teori och övningar från compassionfokuserad terapi (CMT) och forskningen kring Compassion Mind Training (CMT). Alla upplägg kan anpassas efter era önskemål.

Compassionfokuserat ledarskap – introduktion

Genom denna introduktionshalvdag får du en bra överblick över principerna och metoderna för ett compassionfokuserat ledarskap och hur du med det som hjälp bygger en resilient social arkitektur på arbetsplatsen. Det kan vara användbart i en turbulent tid när mycket förändras snabbt och där det ställs nya slags krav på ett humant ledarkap.

Du får lära dig:

 • Forskningen bakom – hur neuroforskning visar hur vi blir mer hållbara som ledare genom att verka utifrån ett compassionfokuserat förhållningssätt
 • Leda med – hur du som ledare bygger compassionmuskler utifrån: 1) en icke-dömande approach 2) självmedkänsla 3) compassionkommunikation och 4) inkludering
 • Leda för – handlar om hur du som ledare bygger en social arkitektur som skapar psykologisk trygghet, ett growth mindset, tillhörighet och en organisatorisk resiliens. Här handlat det om nätverk, roller, kultur och rutiner.
 • Några praktiska övningar så att du kan börja göra skillnad direkt för dig själv och i din organisation

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: 28/5 2024, 09.00-12.00
Kostnad: 5 200 kr exkl. moms

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Exempel på workshops

 • Självomsorg på arbetet
 • Att förebygga stress och utmattning i arbetslivet
 • Upplevelsebaserad workshop i mindfulness och compassion i arbetslivet

Exempel på andra föreläsningar

 1. Psykologisk hållbarhet på jobbet
 2. Compassion för behandlare 
 3. Compassionfokuserad terapi – hur gör man?
 4. Compassion på jobbet

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.