Utbildning

För privatpersoner

Psykologbyrån Jones vision är att ta psykologisk forskning om compassion och omvandla den till enkel och lättillgänglig kunskap – så att vi faktiskt får användning av den i vår vardag.

Vi vill stödja människor i att hantera stress och svårigheter i livet med compassion och mod i främjandet av välmående och tillfredställesle i livet.  

Vi erbjuder allt från föreläsningar, workshops och öppna kurser.

Med start hösten 2021 kommer det att erbjudas en kurs i Compassionfokuserad terapi med yinyoga inslag på Psykologbyrång Jones i små grupper om max sex deltagare.

Workshops, föreläsningar och kurs

Föreläsningar och workshops bygger på teori och övningar från compassionfokuserad terapi (CMT) och forskningen kring Compassion Mind Training (CMT). Alla upplägg kan anpassas efter era önskemål.

Exempel på workshops

  • Självomsorg på arbetet
  • Att förebygga stress och utmattning i arbetslivet
  • Upplevelsebaserad workshop i mindfulness och compassion i arbetslivet

Exempel på föreläsningar

  1. Psykologisk hållbarhet på jobbet
  2. Compassion för behandlare 
  3. Compassionfokuserad terapi – hur gör man?
  4. Compassion på jobbet

Gruppbehandling i Compassionfokuserad terapi med yinyoga inslag – hösten 2021

Kurs i Compassionfokuserad terapi med yinyogainslag – start hösten 2021

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig bäst.