Resurser & övningar

Mindful Self-compassion

Här finner du ett flertal resurser som kan vara hjälpsamma, antingen som en del i din terapeutiska resa eller för att lära dig mer om Mindful Self-compassion generellt. 

Resurserna nedan är uppdelade i fyra kategorier; Se, Lyssna, Skriv och Läs. Här hittar du videomaterial, ljudfiler med övningar, samt resurser i form av textmaterial som artiklar, böcker och länkar till intressanta webbplatser om ämnet.

Grundarna av begreppet Mindful Self-Compassion (MSC)

Kristin Neff och Christopher Germer är grundarna av begreppet Mindful Self-Compassion (MSC). Hon är psykologiforskaren som var en pionjär inom området självmedkänsla och mindfulness och han var psykologen som omsatte hennes forskning i praktik. Tillsammans har de har utvecklat ett flertal 8-veckorsprogram i mindfulness och självmedkänsla, både för individer och professionella. På denna sida kommer ljudfilerna ni hör vara från deras program i Mindful Self-Compassion (MSC). I deras definition av självmedkänsla ingår tre kärnkomponenter som vi tar till oss när livet är smärtsamt: vänlighet mot sig själv, allmänmänsklighet och medveten närvaro.

“Vad skulle hända om jag upptäckte att… jag själv var i behov av min egen vänlighets allmosor – att jag själv är fienden som måste bli älskad?”

C. G Jung (1958)

Vänlighet mot sig själv

Med vänlighet mot sig själv menar Neff & Germer en vänlighet mot sig själv som påminner om den vi ofta lättare ger en vän när denne möter tillkortakommanden eller är kritisk mot sig själv. I stället för att attackera och läxa upp oss för att vara otillräckliga erbjuder vi oss själva värme och ovillkorlig acceptans. När yttre omständigheter är utmanande och känns svåra att stå ut med gör vi på samma sätt – tröstar och lugnar oss själva aktivt.

Allmänmänsklighet

Med allmänmänsklighet poängterar Neff & Germer en känsla av att vara sammankopplad med alla, vara del av en enda stor mänsklig samhörighet som en central del i självmedkänsla. Det är att erkänna att alla människor har fel och brister, att alla misslyckas, begår misstag och är med i svårigheter i livet. Självmedkänsla betonar det oundvikliga faktum att livet innehåller lidande, för alla, utan undantag.

Medveten närvaro

Med medveten närvaro menar Neff & Germer att vara medveten om vad som händer ögonblick för ögonblick på ett klart och balanserat sätt. Det betyder att vara öppen för verkligheten här och nu, och att tillåta alla tankar, känslor och sinnesförnimmelser att få finnas i vårt medvetenhet utan vi gör motstånd eller flyt undan det som dyker upp.

Se – Videomaterial

Lyssna – Ljudövningar

Att ge och ta emot medkänsla med jämnmod

Den här övningen kombineras att ge och ta emot medkänsla med utövandet av jämnmod, eller att vara i balans mitt i något svårt. Jämnmod påminner oss om vår begränsade kontroll över andras lidande och öppnar upp mot ett bredare perspektiv där medkänsla kan få uppstå.

Att möta svåra känslor

Att ha kontakt med obehagskänslor är nödvändigt för att det ska kunna uppstå självmedkänsla, men vi behöver bara nudda vid den känslomässiga smärtan för att odla medkänsla, och vi kan gå varsamt fram så att det inte blir för mycket på en gång.

Att skapa en compassion-vän

Den här övningen kan hjälpa dig att ta kontakt med den del av dig som är medkännande. Övningen går ut på att att utforska en inre bild av ditt medkännande jag och inleda ett samtal med den bilden.

Att hitta fraser för kärleksfull vänlighet, 1

Fördelarna med kärleksfull vänlighetsmeditation kommer när vi skräddarsyr utövandet. Meditationens lugnande aspekt kommer ur koncentration, så om du kan bestämma dig för två eller fyra fraser som du kan tänka dig att upprepa om och om igen, kommer de att bli ett stöd för koncentrationsaspekten i meditationen.

Kärleksfull vänlighet till oss själva, 2

I den här meditationen kommer du att använda de fraser som du kom fram till i övningen”Att hitta kärleksfulla fraser för vänlighet”. Gå igenom dina fraser och bestäm dig för vilka du vill använda i denna meditation.

Kroppsscanning med medkänsla

I den här meditationen ska vi på olika sätt ta in varmhjärtad uppmärksamhet till varje del av kroppen. Vi flyttar uppmärksamheten från den ena kroppsdelen till den andra och övar att vara med varje del av kroppen på ett vänligt och medkännande sätt.

Miniserie i att odla din Självmedkänsla

Denna serie i sex delar är inspirerat av Christopher Germer och Kristin Neffs 8-veckorsprogram i Mindful Self-Compassion. Vid flera av tillfällena kan du behöva ha papper och penna. Lycka till med övandet!

Vad är självmedkänsla? 1

Öva självmedkänsla 2

Din inre röst med compassion 3

Självmedkänsla och resiliens 4

Självmedkänsla och utmattning 5

Att leva innerligt 6

Skriv – Övningar

Kommer inom kort

Läs – Artiklar, böcker & webb

Kommer inom kort

“There is something wonderfully bold and liberating about saying yes to our entire imperfect and messy life.”
– Tara Brach