Resurser & övningar

För organisation & ledarskap

Här finner du ett flertal resurser som kan vara hjälpsamma för dig som ledare eller medarbetare. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med bland annat mindfulnessövningar för arbetslivet.

Resurserna nedan är uppdelade i fyra kategorier: SeLyssna , Skriv och Läs. Här hittar du videomaterial, ljudfiler med övningar, samt resurser i form av textmaterial som artiklar, böcker och länkar till intressanta webbplatser om ämnet.

Se – Videomaterial

Lyssna – Ljudövningar

Kommer inom kort

Skriv – Övningar

Kommer inom kort

Läs – Artiklar, böcker & webb

Tips för dig som chef vid stress på arbetet

Som chef behöver du vara lyhörd för signaler på hög stressbelastning och uppmuntra till återhämtning. Du kan behöva se över de organisatoriska förutsättningarna för arbetet liksom den sociala arbetsmiljön. Det finns även anledning att planera arbetsåtergången väl för medarbetare som varit sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa.

Här finns tips på vad du kan behöva tänka på.

Samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning

De viktigaste riskfaktorerna är följande.

 • Spänt arbete (höga krav OCH låg kontroll)
 • Höga krav
 • Låg kontroll
 • Bristande stöd

Myten om multitasking

De som är bäst på multitasking är de som gör det mest. Multitasking innebär att man försöker göra flera saker samtidigt. Men att göra flera uppmärksamhetskrävande uppgifter parallellt kan vara påfrestande för kognitionen. Det blir lättare fel och slutresultaten sämre. Det visar sig att de som ofta ”multitaskar”, exempelvis använder telefonen när de kör bil, är de som är sämst på det!

Loh,K.K., & Kanai, R. PloS one, 9 (9), 2014. 

Sanbonmatsu, D. M., Strayer, D. L., Medeiros-Ward, N. et al. PloS one, 8 (1), 2013. 

Mindful Management

Managementforskare och hjärnforskare presenterar en modell som förklarar varför mindfulnessträning har potential att ge så goda spinoff-effekter på arbetsplatsen.

Informativa webbsidor och podcasts

Dare to Lead – Forskaren Brené Browns hemsida om ledarskap, sårbarhet och mod.

Esther Perel – En podcast av psykologen Esther Perel How´s Work? Där hon intervjuar olika personer om arbetslivets påverkan på livet.

Stefan Söderfjäll – Psykologen och ledarskapsforskaren bakom LEAD FORWARD och Team Pro Inventory.

Motivation.se – En websida för att utmana, inspirera och utbilda dagens och morgondagens ledare.

Prevent – Arbetsmiljö i samverkan med svenskt näringsliv, LO och PTK.

Institutet för stressmedicin – bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som de förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket – Lagar & regler, e-tjänster och verktyg för arbetsgivare och medarbetare.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap – En statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Psykologifabriken – Erbjuder inspirerande föreläsningar och webbinarium om samarbete, feedback och om att skaffa nya vanor.

Träna mindfulness

När du tränar mindfulness en stund varje dag så påverkas flera delar av oss på ett positivt sätt. Här kan du läsa hur det går till.

Uppmärksamheten

Mindfulness har visat sig förbättra olika aspekter av vår uppmärksamhet som:

 • stabilitet; man blir mindre disträ
 • kontroll; man blir mindre impulsstyrd av yttre stimuli
 • effektivitet: tankeverksamheten blir mindre resurssnål

Fysiologin

Mindfulness kan kopplas till flera neurobiologiska mekanismer, bland annat:

 • stressrespons, att mindre kortisol utsöndras vilket i sin tur påverkar sömnen positivt
 • plasticitet, det vill säga flera områden i hjärnan påverkas (kroppens alarmsystem, amygdala minskar i volym eller att minnefunktionen i hippocampus ökar)
 • den vanliga åldersrelaterade volymminskningen av hjärnan bromsas

Kognitionen

Mindfulness har visat sig förbättra den kognitiva förmågan i dessa avseenden: 

 • arbetsminnet ökar i kapacitet, vilket underlättar samordningen och hanteringen av mycket information samtidigt
 • det blir lättare att se nya perspektiv och man blir mer kreativ och flexibel i sin problemlösning

Känslolivet

Mindfulness förändrar känslomässiga reaktioner:

 • man upplever mindre negativa känslor vid stress
 • känslans varaktighet förkortas, den snabbare når sin ”peak” och klingar av
 • det känslomässiga grundläget blir mer positivt

Beteendet

Mindfulness minskar automatiserat beteende. Medvetenheten ökar kring ens beteendemönster vilket skapar valmöjligheten: “ska jag agera på min spontana reaktion, min “autopilot”, eller välja att göra på ett annat sätt?”

“A more human world of work is not only possible, it’s the future.”
– Rasmus Hougaard, Potential Project