För privatpersoner

Friskvård

2020 utgjorde sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa drygt 41% av alla pågåendet sjukfall.

Det visar Försäkringskassan i en ny rapport som har granskat sjukskrivningstalen för olika psykiatriska diagnoser.

Att öka kunskaper om symtom och orsaker till stress, identifiera faktorer som leder till stress både på individ-, grupp- och organisationsnivå samt få verktyg för stresshantering på både individ och gruppnivå kan därför vara en mycket viktig investering för arbetsplatser. 

Det är framförallt den ökade förekomsten av utmattningssyndrom som gör att sjukfallen för psykiatriska diagnoser blir längre, då dessa sjukfall ofta löper över ett halvår eller mer. Det kan jämföras med akuta stressreaktioner som också är vanliga, men som oftast varar runt en månad.

Högre risk för kvinnor

Kvinnor löper 25% högre risk än män att sjukskrivas överlag, men när det gäller psykiatriska diagnoser är risken 31% högre. Tittar man enbart på stressrelaterad psykisk ohälsa är risken för kvinnor att bli sjukskrivna hela 41% högre än för män.

Medan risken att sjukskrivas generellt är som högst mellan 50 och 60 år ser det annorlunda ut för psykiska diagnoser. Där är risken att sjukskrivas som högst i åldern 25 – 39 år för kvinnor och i åldersgruppen 45 – 49 år för män. Försäkringskassan tror att det hänger samman med att kvinnor 25 – 39 år ofta har småbarn och samtidigt tar ett större ansvar för hushållsarbete än män.