För organisationer & ledare

Workshops, föreläsningar & utbildningar

Workshops, föreläsningar och utbildningar genomförs utifrån era behov och önskemål. Samtliga insatser är grundande i samtida psykologisk forskning.

Compassionfokuserat ledarskap – introduktion

Genom denna introduktionshalvdag får du en bra överblick över principerna och metoderna för ett compassionfokuserat ledarskap och hur du med det som hjälp bygger en resilient social arkitektur på arbetsplatsen. Det kan vara användbart i en turbulent tid när mycket förändras snabbt och där det ställs nya slags krav på ett humant ledarkap.

Du får lära dig:

 • Forskningen bakom – hur neuroforskning visar hur vi blir mer hållbara som ledare genom att verka utifrån ett compassionfokuserat förhållningssätt
 • Leda med – hur du som ledare bygger compassionmuskler utifrån: 1) en icke-dömande approach 2) självmedkänsla 3) compassionkommunikation och 4) inkludering
 • Leda för – handlar om hur du som ledare bygger en social arkitektur som skapar psykologisk trygghet, ett growth mindset, tillhörighet och en organisatorisk resiliens. Här handlat det om nätverk, roller, kultur och rutiner.
 • Några praktiska övningar så att du kan börja göra skillnad direkt för dig själv och i din organisation

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: du kan välja mellan antingen 24/5 eller 30/8, i båda fallen 09.00-12.00
Kostnad: 5 200 kr exkl. moms (anmälan är bindande)

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Compassionfokuserat ledarskap – program

Under detta åtta veckor långa ledarprogram ges du möjlighet att fördjupa din förståelse för dig själv och hur du med det kan utvecklas i att leda andra. Den forskningsbaserade läroplanen är strukturerad för att guida deltagarna genom en resa som börjar
med en djupdykning i det inre jaget, fortsätter med att utforska relationer och organisatorisk compassion för att sedan sträcker sig ut mot att påverka systemförändringar.

Ges under åtta veckor med start i september 2024.

 • Forskningen bakom – hur neuroforskning visar hur vi blir mer hållbara som ledare genom att verka utifrån ett compassionfokuserat förhållningssätt
 • Leda med – hur du som ledare bygger compassionmuskler utifrån: 1) en icke-dömande approach 2) självmedkänsla 3) compassionkommunikation och 4) inkludering
 • Leda för – handlar om hur du som ledare bygger en social arkitektur som skapar psykologisk trygghet, ett growth mindset, tillhörighet och en organisatorisk resiliens. Här handlat det om nätverk, roller, kultur och rutiner.
 • Några praktiska övningar så att du kan börja göra skillnad direkt för dig själv och i din organisation

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: startar i september 2024
Kostnad: XXXXX kr exkl. moms (anmälan är bindande)

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Angelägna samtal för en turbulent tid

”Tillhörighet börjar med samtal”

Vi lever i komplexa och svåra tider, utmaningarna vi står inför är många. Omvälvande nyheter som oroar och skapar stress har varit påtagligt för många av oss sedan pandemin. Nedgång i ekonomin, klimatfrågan, gängvåldet och kriget i Ukraina med alla dess följdverkningar är bara några exempel på sådan som upptar många människors uppmärksamhet och funderingar just nu.

Det är lätt att känna stress och oro över hur framtiden ska bli för oss, våra närmsta och organisationen vi arbetar i. I detta är det lätt att känna sig ensam som ledare – även om man har kompetenta medarbetare och andra chefskollegor. Angelägna samtal är ett sammanhang där ledare från vilken bransch som helst kan och prata om svårigheter, sin oro – men också det hopp och de möjligheter som finns mitt i denna ”perfekta storm” av simultana kriser.

Samtalet är öppet för dig som har ledarskapsansvar i arbetet. Syftet är att hjälpas åt att förstå och hantera svårigheterna i ledarskapet i vår tid. Formatet är en ring där vi delar våra tankar och känslor och leds i samtalet utifrån olika evidensbaserade faciliteringsmetoder. Vid sidan av att spegla dig i andras utmaningar får du på det här sättet också med dig olika sätt att själv skapa öppna, medmänskliga och vänliga samtal om vår tid och hur vi lever i den – som ledare, medarbetare, som medmänniskor. Jag fungerar som samtalsfacilitator, men stoffet bidrar ni som deltagare med utifrån olika teman – till exempel (och förslagsvis) empati, tillhörighet, mentalt välmående, klimatet, AI, compassion.

Om metoden: ”vardagsrumssamtal” är en strukturerad metod som erbjuder en enkel och social praktik för att kommunicera olikheter, tankar och känslor – och syftar till att bygga och utveckla relationer. Samtalen handlar inte om att debattera, utan att lyssna på varandra i tur och ordning, låta oss prata oavbrutet i ett lett samtal. Inga förberedelser behövs från de medverkande, men det finns material att läsa inför första tillfället om någon skulle vilja det.

Plats: Psykologbyrån Jones lokaler, Norra Allégatan 1 i Göteborg
Tid: 16.30 – 18.30
Kostnad: 4 200 kr exkl. moms för tre tillfällen

Det finns plats för 8 personer per grupp
Kursen ges vid minst 5 anmälda.

För informationsblad och anmälan, kontakta mig via mail: gabriela@psykologbyranjones.se

Compassion och neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare

Ges i samarbete med Ingrid Almgren Sjölander på Psykologi med mera.

Detta är en fördjupningskurs som är öppen för alla yrkesbakgrunder.Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare, och knyter an till rådande forskningsläge. Kursen är öppen för alla som arbetar med att utveckla ledarskapsförmågor: ex. handledare, självledare och coacher – och du som själva arbetar som ledare. Den passar för deltagare med varierande yrkesbakgrunder som vill fördjupa sin kunskap av hur man stödjer och utvecklar ledaregenskaper hos sig själv eller andra utifrån neuro- och anknytningsbaserad kunskap, samt personer som själva arbetar i ledande roll och vill utveckla sina ledarfärdigheter.

Tid och omfattning:  4 heldagar vt 2024: 14-15 maj och 10-11 juni. Undervisning alla dagar 9-17.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Kursen blir online endast vid lagstiftade rese- eller samlingsförbud.

Anmälan och mer information hittar du här!

Övriga föreläsningar

Jag föreläser om många olika saker som har med ledarskap och organisation att göra och har en bred palett av evidensbaserad kunskap om till exempel nedanstående teman. Hör av dig till mig för att diskutera hur vi bäst lägger upp intressanta dagar för dig och dina medarbetare!

 • Effektiva team – hur gör man?
 • Mindre stress och ökad trivsel – vad säger forskningen?
 • Självomsorg på jobbet – hur gör man?
 • Bygg psykologisk motståndskraft i organisationen!
 • Mindfulness in business – hur mental träning ökar fokus och glädje på arbetsplatsen
 • Meditation, mindfulness och compassion i arbetslivet 
 • Compassion och psykologisk hållbarhet på jobbet
 • Psykologisk hållbarhet på arbetet – djupdykning i neuroforskningen om hjärnans förändringsbenägenhet
 • Compassionfokuserat ledarskap – när alla ska med!
 • Förändringsarbete
 • Kommunikation
 • Compassionfokuserad terapi

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.