För organisationer & ledare

Konflikthantering

Konflikter är vanligt och kan handla om allt från småsaker till komplicerade och svåra frågor. 

Bakgrunden till konflikter finns ofta i vardagliga, allmänna förhållanden. Det kan finnas mellan enskilda individer och grupper samt på systemnivå i en organisation – ofta i samverkan mellan flera nivåer.

En framgångsrik verksamhet behöver medarbetare som har olika uppfattningar och där konstruktiva diskussioner främjar innovation och utveckling. Dessa förutsättningar bygger på väl utvecklade och fungerande arbetsgrupper.

Framgångsrika arbetsgrupper

Negativa effekter av konflikter kan vara så omfattande för verksamheten att förebyggande arbete med att skapa fungerande och samarbetsinriktade arbetsgrupper rekommenderas. Samarbetsinriktade arbetsgrupper kännetecknas av medarbetare som är nyfikna, undersökande, aktiva, ickevärderande och inställda på att utveckla goda relationer inom den egna och med andra arbetsgrupper på arbetsplatsen.

Så fungerar konflikthantering

För att hantera en konflikt är det viktigt att kartlägga hur den yttrar sig på olika nivåer. Vanliga orsaker till konflikter är otydlighet i uppdrag, bristande förutsättningar att hantera otydligheter, brister i kommunikation samt en organisation som inte uppskattar andras uppfattningar av en specifik fråga.

1. Ta in en expert med utifrånperspektiv

En utomstående person bör anlitas när olösta konflikter på arbetsplatsen ska hanteras. Experten kartlägger vad motsättningarna handlar om och vilka sak- och/ eller relationsfaktorer som ligger bakom.

2. Beteendet hos de inblandade undersöks

De inblandade parternas beteende, känslor och motivation att hantera konflikten undersöks inför rekommendation om åtgärder. Psykologbyrån Jones har både expertis och verktyg att använda vid olika typer av konflikthantering.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.