Compassion 360°

Vad visar forskningen?

Forskningen om CFT har ökat de senaste åren. Man har bland annat hittat effekter på relationer, stress, nedstämdhet, ångest, självkritik, empatitrötthet och altruistiskt beteende.

Metoderna som används i CFT har forskningsstöd, men eftersom det är en ny metod så saknas det än så längre tillräckligt stora studier för att säga att CFT som hel terapimetod är evidensbaserad. För det behövs stora kontrollerade studier med kontrollgrupp.

Artiklar

Nedan listas en del artiklar om CFT. För nyare artiklar se: https://www.compassionatemind.co.uk/ 

Introducerande artiklar om CFT

Specifika problem

Övriga CFT-studier

Svenska examensarbeten om CFT

Fyra psykologstudenter vid Umeå universitet har som examensarbete genomfört studier om CFT som gruppbehandling för primärvårdspatienter. Här är deras arbeten och den manual de skapade för att genomföra behandlingen.

  • Compassionfokuserad gruppbehandling (Rousu & Smedberg)
  • Compassionfokuserad gruppbehandling (von Schedvin & Wännman)
  • Compassionmanual (Rousu, Smedberg, Schedvin och Wännman)
  • Lindrar medkänsla (Sara Nygren & Michaela Tevell)

Övriga artiklar om compassion 

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.