Compassion 360°

Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ psykoterapimodell som fokuserar på att hantera skam och självkritik eftersom dessa känslor är vanliga vid psykiska svårigheter.

Modellen bygger på kunskap om evolution och har fokus på hur hjärnan fungerar samt hur vi vi kan träna vår hjärna (neurovetenskap). CFT grundar sig också i hur vår uppväxt och vår miljö påverkar oss (anknytningsteori) samt känslornas betydelse för vår motivation och hur vi tolkar världen (affektteori). Teorier, interventioner och övningar från bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och inlärningsteori integreras till en sammanhållen modell. Flera övningar och förhållningssätt innehåller medveten närvaro (mindfulness) och är starkt inspirerade av buddhistisk tradition. 

“Compassion is not a virtue, it’s a commitment. It’s something we choose to practice.”

Brené Brown

Ett av huvudsyftena i CFT är att hjälpa klienter att byta perspektiv på sina svåra känslor, från dömande och fördömande till ett mer medkännande förståelse och en vilja att agera hjälpsamt både mot sig själv och andra. I terapin tränar man bland annat upp ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Målet är att utveckla en del av sig själv som är hjälpsam och som man har med sig i vardagen. I CFT vill man åstadkomma långsiktig förändring och inte enbart symptomlindring.

CFT är skapad av brittiska psykologiprofessorn Paul Gilbert tillsammans med flera kloka och engagerade psykologer under senare delen av 80-talet och har idag en global spridning. 

CFT är inte diagnosspecifikt utan går att använda vid de flesta psykologiska svårigheter där klienter uppfylls av skam och självkritik. Det pågår också ett arbete att bredda användningen av compassion till andra områden än psykoterapi. Att integrera denna förståelse och förhållningssätt av compassion till sig själv och andra på arbetsplatser, i näringslivet, inom ledarskapsutveckling och på sjukhus och skolor. Det handlar om att odla ett förhållningssätt att vilja och våga se lidandet hos sig själv och andra samt ha en intention att lindra och hjälpa oavsett sammanhang. 

Gabriela erhåller sedan ett flertal år handlednig i terapimetoden av grundaren Paul Gilbert och brittiska psykologen Deborah Lee som är specialiserad inom CFT och trauma.

Resurs att ladda ner

Psykologen och författaren Sofia Viotti har sammanställt en pdf för dig som vill veta mer om CFT, går i en terapi eller är terapeut och vill ha material att lämna ut till klienter.

KONTAKT

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig bäst.