Resurser & övningar

EMDR

Här finner du ett flertal resurser som kan vara hjälpsamma, antingen som en del i din terapeutiska resa eller för att lära dig mer om EMDR generellt. 

Resurserna nedan är uppdelade i fyra kategorier: Se, Lyssna , Skriv och Läs. Här hittar du videomaterial, ljudfiler med övningar, samt resurser i form av textmaterial som artiklar, böcker och länkar till intressanta webbplatser om ämnet.

EMDR-övningar

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser av det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag. Även om traumat kanske ägde rum för länge sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. 

EMDR-metoden kan hjälpa dig att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Och den kan hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till traumat. 

Effekter

De bestående effekterna av traumatisering – ångeststörningar – inbegriper rädsla, undvikande och förlust av självkontroll. Att bygga upp eller stärka bemästringsstrategier gör att du kan få ökad kontroll över vad som händer, vilket i sin tur har positiva effekter på rädslan och det undvikande beteendet. Traditionella stresshanteringstekniker är användbara bemästringsstrategier. Det kan vara olika andningstekniker, muskelavslappning, meditation och yoga. Mycket tyder på att regelbunden avslappningsträning medför många positiva effekter, bland annat att avslappningen generaliseras till alla aspekter av ditt liv. 

Nedan hittar du några övningar där du kan arbeta med progressiv avspänning med hjälp av styrd visualisering.

Se – Videomaterial

Lyssna – Ljudövningar

Ljusflödesteknik

För dig med fysiska spänningar i kroppen kan denna guidade visualiseringsövning vara till hjälp. Den kan hjälpa dig att få den känslomässiga spänningen att lätta eller åtminstone hjälpa dig att ändra ditt förhållningssätt till spänningen. 

Denna övning kan också fungera som snabb energiförstärkare. 

Den bör göras i en lugn och ostörd miljö. Efter att du gjort övningen, ge dig själv en liten stund att vara avslappnad innan du tar dig för något viktigt. 

Spiralteknik

Den här tekniken kommer från en tradition av guidade visualiseringsövningar och är användbar vid upprörda känslor såsom rädsla, ångest eller ilska. Om du övar i en lugn och ostörd miljö kan du sedan snabbt få tillgång till tekniken när du behöver den.

Skriv – Övningar

Kommer inom kort

Läs – Artiklar, böcker & webb

Här kan du hitta information kring EMDR och trauma

Hemsida

Böcker

Shapiro, F. (2013). Getting Past Your Past: Take Control of Your Life with Self-Help Techniques from EMDR Therapy. Rodale Incoroprated.

Bessel van der Kolk. (2015). The body keeps the score: Mind, brain and body in the transformation of trauma. Penguin Books Ltd.

Emerson, D & Hopper, E. (2011). Overcomig Trauma through Yoga: Reclaiming your body. Nort Atlantic Books, U.S.

Gerger, Anna. (2016). Trauma: Om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik. Insidan Förlag.

Gerger, A & Lander, K. (2012). PTSD: en handbok för Dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen. Insidan Förlag.

“We either own our stories or they own us. Only when we have the courage to own our history are we able to write a new ending to our story.”
– Brené Brown