Utbildning

För psykologer & terapeuter

Psykologbyrån Jones vision är att ta psykologisk forskning om compassion och omvandla den till enkel och lättillgänglig kunskap – så att vi får praktisk användning av den i vår vardag.

Vi vill stödja människor i att hantera stress och svårigheter i livet med compassion och mod i främjandet av välmående och tillfredställelse i livet.  

Vi erbjuder allt från föreläsningar, workshops och utbildningar över hela landet.

Utbildning

Specialistkurs för psykologer i Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag och Christina Andersson, psykolog och doktorand på KI, som författat två svenska böcker om Compassion, håller i årligt uppskattade specialistutbildningar för psykologer i Compassionfokuserad terapi. Denna specialistkurs är en introduktionskurs och ger grundläggande kunskaper om CFT, dess historik och psykoedukation. Kursen innehåller information som skillnader mellan CFT och Compassionate Mind Training (CMT) och hur man kan använda CMT för grupper. Efter genomgången kurs har du som deltagare kunskap om och kan beskriva CFT och hur det kan användas i det kliniska arbetet. Kursen är godkänd av Psykologförbundet som fördjupningskurs i klinisk vuxenpsykologi och psykologisk behandling/psykoterapi.

Kommande kursomgångar

CFT specialistkurs
HT 2024: 7-8/10, 13-14/11 och 5-6/12

CFT fördjupningskurs
HT 2024: 11-12/11 och 6-7/12

Workshops och föreläsningar

Föreläsningar och workshops bygger på teori och övningar från compassionfokuserad terapi (CMT) och forskningen kring Compassion Mind Training (CMT). Alla upplägg kan anpassas efter era önskemål.

Exempel på workshops

  • Självomsorg på arbetet
  • Att förebygga stress och utmattning i arbetslivet
  • Upplevelsebaserad workshop i mindfulness och compassion i arbetslivet

Exempel på föreläsningar

  1. Psykologisk hållbarhet på jobbet
  2. Compassion för behandlare 
  3. Compassionfokuserad terapi – hur gör man?
  4. Compassion på jobbet

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.