Utbildning

För organisation & ledarskap

Workshops, föreläsningar och utbildningar genomförs utifrån kundens behov och önskemål. Samtliga insatser är grundande i modern psykologisk forskning.

Exempel på teman

 • Effektiva team – Hur gör man?
 • Mindre stress och ökad trivsel – vad säger forskningen?
 • Självomsorg på jobbet – Hur gör man?
 • Bygg psykologisk motståndskraft i organisationen!
 • Mindfulness in business – hur mental träning ökar fokus och glädje på arbetsplatsen
 • Meditation, mindfulness och compassion i arbetslivet 
 • Compassion och psykologisk hållbarhet på jobbet
 • Psykologisk hållbarhet på arbetet – djupdykning i neuroforskningen om hjärnans förändringsbenägenhet
 • Compassionfokuserat ledarskap – när alla ska med!
 • Förändringsarbete
 • Kommunikation
 • Compassionfokuserad terapi

Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare

Ges i samarbete med Psykologi med mera.

Detta är en fördjupningskurs som är öppen för alla yrkesbakgrunder. Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare, och knyter an till rådande forskningsläge. Kursen är öppen för alla som arbetar med att utveckla ledarskapsförmågor: ex. handledare, självledare och coacher – och du som själva arbetar som ledare. Den passar för deltagare med varierande yrkesbakgrunder som vill fördjupa sin kunskap av hur man stödjer och utvecklar ledaregenskaper hos sig själv eller andra utifrån neuro- och anknytningsbaserad kunskap, samt personer som själva arbetar i ledande roll och vill utveckla sina ledarfärdigheter.

Tid och omfattning:  4 heldagar vt 2024: 14-15 maj och 10-11 juni. Undervisning alla dagar 9-17.

Denna kurs ges fysiskt på plats i Göteborg. Kursen blir online endast vid lagstiftade rese- eller samlingsförbud.

Anmälan och mer information hittar du här!

Compassion och Neuroledarskap – påfyllnadskurs

Denna utbildning är en påfyllnad på den öppna kursen ovan. De två dagarna fokuserar på repetition, fördjupning och praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt som ledare och själv-ledare.

Under de två dagarna återbesöker vi facetterna för Neuroledarskap, U-kurvan som en plattform för att skapa nytt lärande – samt Compassion för ledare och självledare med mild repetition, praktiska övningar och påfyllnad av fler sätt att använda kunskapen.

Förkunskap: Dagarna ges integrativt för alla yrkesbakgrunder, man ska ha deltagit på någon omgång av vår kurs Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare.

Tid och omfattning: 2 heldagar vt 2024, 11-12 mars. Undervisning båda dagar 9-17.

Anmälan och mer information hittar du här!

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.