För organisationer & ledare

Stresshantering

2020 utgjorde sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa drygt 41% av alla pågående sjukfall.

Det visar Försäkringskassan i en aktuell rapport som har granskat sjukskrivningstalen för olika psykiatriska diagnoser.

Att öka kunskaper om symtom och orsaker till stress, identifiera faktorer som leder till stress både på individ-, grupp- och organisationsnivå samt få verktyg för stresshantering på både individ och gruppnivå kan därför vara en mycket viktig investering för arbetsplatser. 

Det är framförallt den ökade förekomsten av utmattningssyndrom som gör att sjukfallen för psykiatriska diagnoser blir längre, då dessa ofta löper över ett halvår eller mer. Det kan jämföras med akuta stressreaktioner som också är vanliga, men som oftast varar runt en månad.

Högre risk för kvinnor

Kvinnor löper 25% högre risk än män att sjukskrivas överlag, men när det gäller psykiatriska diagnoser är risken 31% högre. Tittar man enbart på stressrelaterad psykisk ohälsa är risken för kvinnor att bli sjukskrivna hela 41% högre än för män.

Medan risken att sjukskrivas generellt är som högst mellan 50 och 60 år, ser det annorlunda ut för psykiska diagnoser. Där är risken att sjukskrivas som högst i åldern 25 – 39 år för kvinnor samt 45 – 49 år för män. Försäkringskassan tror att detta hänger samman med att kvinnor i den åldern ofta har småbarn och samtidigt tar ett större ansvar för hushållsarbete än män.

Workshops och föreläsningar

Föreläsningar och workshops bygger bland annat på neuroforskningen om hjärnans förändringsbenägenhet. Alla upplägg kan anpassas efter era önskemål.

Exempel på workshops

  • Att förebygga stress och utmattning i arbetslivet
  • Upplevelsebaserad workshop i mindfulness och compassion i arbetslivet

Exempel på föreläsningar

  • Psykologisk hållbarhet på arbetet – djupdykning i neuroforskningen om hjärnans förändringsbenägenhet
  • Ett arbetsliv i balans – hur gör man?
  • Mindre stress och ökad trivsel – vad säger forskningen?

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.