För organisationer & ledare

Om samarbetet med Psykologbyrån Jones

Här kan du läsa mera om våra kunders upplevelser av våra utbildningar, våra utvecklingsprogram för grupper, chefer och medarbetare samt individuell coachning.

Reka, HR-chef på Framtiden Byggutveckling

Berätta lite om hur ni har arbetat tillsammans med Psykologbyrån Jones?

Vi har anlitat Gabriela för göra en skräddarsydd föreläsningsserie om ett hållbart arbetsliv. Föreläsningarna byggdes upp utifrån ämnen/fokusområden som är aktuella för våra medarbetare. 

Vad är du mest nöjd med när det gäller Psykologbyrån Jones som samarbetspartner?

Ja, jag är mycket nöjd med samarbetet. Gabriela är mycket duktig psykolog och föreläsare som lyssnar och fångar upp det som är relevant för just oss och våra medarbetare. Jag tycker mycket om att Gabriela är väldigt påläst och kan alltid referera till senaste forskning. Det gör att hon lätt skapar förtroende och hjälper mottagaren att ta till sig ny information och kunskap.

Har Psykologbyrån Jones motsvarat dina/era förväntningar?

Ja, det blev en mycket bra föreläsningserie som uppskattades av våra medarbetare. 

Vad har samarbetet med Psykologbyrån Jones inneburit för er organisation?

Våra medarbetare fick värdefullt stöd i form av insikter och redskap för att kunna balansera arbetsliv och privatliv.

Mikael,  enhetschef för Elevhälsan

Berätta lite om hur ni har arbetat tillsammans med Psykologbyrån Jones?

Samarbetet började med en föreläsning gällande temat Stress för alla mina medarbetare. Efter föreläsningen hade Gabriela handledning med medarbetarna i grupper under ett par tillfällen. Jag fick en oerhört positiv respons från mina medarbetare gällande handledningen vilket ledde till ett förlängt samarbete under flera år, då med temat “Ett hållbart arbetsliv”.  

Jag som chef har stämt av med Gabriela regelbundet och fått råd/stöd om hur jag kan arbeta vidare med gruppen utifrån mitt uppdrag.

Vad är du mest nöjd med när det gäller Psykologbyrån Jones som samarbetspartner?

Jag är mest nöjd med Gabrielas förmåga att möta mina medarbetare och fånga upp deras funderingar samt att ge dem verktyg för att kunna arbeta vidare med vår stora utmaning, att behoven i skolorna överstiger de resurser vi har. 

Har Psykologbyrån Jones motsvarat dina/era förväntningar?

Mina förväntningar har överträffats. 

Vad har samarbetet med Psykologbyrån Jones inneburit för er organisation?

Det har inneburit en annan medvetenhet hos mig och mina medarbetare om hur man kan tänka kring “ett hållbart arbetsliv”. 

Tobias, chefredaktör på Offside Press

Berätta lite om hur ni har arbetat tillsammans med Psykologbyrån Jones? 

Sex timmars samtal, som ett led i företagets organisations- och chefsutveckling.

Vad är du mest nöjd med när det gäller Psykologbyrån Jones som samarbetspartner? 

Att Gabriela skaffade sig en snabb förståelse för person, situation och organisation, och sedan kunde leda mig vidare till användbara insikter – några nya, och några som jag redan hade men som legat begravda under vardagsgöromålen.

Har Psykologbyrån Jones motsvarat dina/era förväntningar?

 Ja. Utifrån mina ganska luddiga frågeställningar lotsades jag fram till konkreta insikter och verktyg.

Vad har samarbetet med Psykologbyrån Jones inneburit för er organisation?

 En större förståelse för vår organisations, och mina egna, kvaliteter och tillkortakommanden/begränsningar. Vilket i nästa steg kan ge ett underlag för utveckling av organisationen och framför allt oss som ingår i den.

Ledningsgrupp, Egnahemsbolaget AB

Berätta lite om hur ni har arbetat tillsammans med Psykologbyrån Jones?

Gabriela har hjälpt oss med att utveckla oss som ledningsgrupp och jobbat även med några av våra arbetsgrupper. 

Vad är du mest nöjd med när det gäller Psykologbyrån Jones som samarbetspartner?

Gabriela är mycket kunnig och har en fantastisk utstrålning. Det är inte alla som har förtroende för “psykologin” men Gabrielas kompetens och förmåga att beskriva och förklara med fakta och aktuell forskning gör att hon kan få med sig även de som är skeptiska mot denna vetenskap. 

Har Psykologbyrån Jones motsvarat dina/era förväntningar?

Gabriela lägger sitt hjärta på allt hon gör och levererar alltid över förväntan. Det är tydligt att Gabriela älskar det hon gör och det har genomsyrat vårt samarbete också. Hon ser vilka vi är och vad vi behöver. Varje kontakt med Gabriela ger något extra i form av nya kunskaper och insikter.  

Vad har samarbetet med Psykologbyrån Jones inneburit för er organisation?

Gabriela hjälpte oss att vara en välfungerande ledningsgrupp som arbetar mot samma mål.  

Pia, HR-ansvarig på Kanozi Arkitekter

Berätta lite om hur ni har arbetat tillsammans med Psykologbyrån Jones?

Coachning i ledarroll: Som ny i ledarroll fick jag möjlighet att ventilera mina utmaningar tillsammans med Gabriela. Jag upplevde stödet i form av utomstående expertis som mycket värdefullt och ett sätt att ta sig igenom en jobbig period. Hennes råd följer mig än idag och jag kan med trygg hand coacha andra nya ledare i sina utmaningar, som ofta liknar de jag själv hade en gång i tiden.

Satsning på hållbart arbetsliv: Jag ansvarar för HR-frågor på ett konsultföretag. Våra anställda har högt ställda krav och förväntningar på sig själva och varandra. Beställare, tajta budgets, tidplaner och komplexa samarbetsgrupperingar tillhör vardagen. Tid för utbyte kollegor emellan är svårt att hinna med i vardagen.

Vi gjorde en satsning på hållbart arbetsliv där vi inledde med en längre föreläsning med Gabriela. De som var intresserade erbjöds att i mindre grupper, under handledning av Gabriela diskutera områden kring stress/arbetsliv/verktyg. Lärområden var flera, t ex 

  • Medvetenhet om egen stress
  • Öka förmågan att hantera egen stress
  • Medvetenhet om kollegors stress och ökad omsorg om varandra på arbetsplatsen
  • Ökad förmåga att kunna urskilja vad som går att påverka/inte går att påverka på arbetet i syfte att skapa en mindre stressad arbetsmiljö för den enskilde

På gruppnivå erhölls utifrån gjord utvärdering goda resultat kring ökad insikt kring frågor om hållbart arbetsliv och hur vi som människor kan hantera stress genom olika verktyg.

Vi är mycket nöjda med den satsning som gjordes och ser att den har skapat en större medvetenhet hos våra anställda. Nyttigt för dem att få tid att reflektera kring detta under handledning av ett proffs samt utanför vårt fysiska kontor.

Vad är du mest nöjd med när det gäller Psykologbyrån Jones som samarbetspartner?

Coachning i ledarroll: proffsig och kunnig partner som med hjärta och hjärna guidat mig igenom en tuff period.

Satsning på hållbart arbetsliv: proffsig och kunnig partner, lång erfarenhet av att guida både individer och grupper. Förmåga att sätta sig in i våra medarbetares vardag och få dem att reflektera kring sina beteenden under stress.

Har Psykologbyrån Jones motsvarat dina/era förväntningar?

Absolut!

Vad har samarbetet med Psykologbyrån Jones inneburit för er organisation?

  • Coachning i ledarroll: tryggare medarbetare som är bättre “byxade” för framtida utmaningar.
  • Satsning på hållbart arbetsliv: tryggare medarbetare.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.