För organisationer & ledare

Mindfulness på arbetsplatsen

Ny forskning visar att vi kan träna hjärnans uppmärksamhetsmuskel så att vi förblir fokuserade och närvarande när vi står mitt i den komplexitet som är vår arbetsdag.

Träningen handlar om att ta kontroll över våra tankar och stänga av autopiloten. 

Det nya sättet att arbeta

Arbetslivet blir alltmer intensivt och ställer höga krav på uppmärksamhet och fokus. För att hinna med försöker vi göra fler saker samtidigt – multitaska. Men när vi gör det hänger vår hjärna inte med. Forskningen visar att vår förmåga att vara fokuserade istället minskar. Sättet vi arbetar på fungerar helt enkelt inte och vi blir mindre effektiva och mer stressade. Så om svaret inte är multitasking, vad är det då?

Vad säger forskningen?

De gångna tio åren har kallats ”hjärnans årtionde”, vi har under denna tid lärt oss 90% av det vi idag vet om hjärnan och forskningen inom området har exploderat. En av de viktigaste upptäckterna är att vi genom träning kan påverka hjärnan.

Studier har visat att mindfulness träning kan leda till:

 • Ökad produktivitet och effektivitet
 • Ökad närvaro, fokus och koncentrationsförmåga
 • Minskad stress
 • Förbättrade relationer i team
 • Förhöjd förmåga till känsloreglering
 • Förbättrad sömn och minskad sjukfrånvaro

Varför ett mindfulnessprogram på arbetsplatsen?

Mindfulness handlar om att utveckla potential och träna grundläggande förmågor i hjärnan som gör oss mer effektiva och mindre stressade. För att få resultat behöver träningen vara systematisk, regelbunden och följa beprövade program.

“Directing attention where it needs to go is the primal task of leadership”

Daniel Goelman

Framgångsfaktorer för mindfulnessprogram på arbetsplatsen är att göra det veksamhetsintegrerat. Genom att träna in smarta arbetssätt som främjar uppmärksamhet, fokus och närvaro, arbetsglädje och trivsel, blir mindfulness en del av arbetsvardagen. 

Hur kan Psykologbyrån Jones hjälpa dig?

Tillsammans hittar vi rätt väg för er och er verksamhet.

Med mindfulness på arbetsplatsen

Lär er om fördelarna av mindfulness för både ledare och medarbetare i er verksamhet. 

Med inspirationsföreläsning och mindfulnessprogram

Investera i att utveckla professionella och hållbara färdigheter med evidensbaserade mindfulnessträningsprogram för hela arbetsplatsen.

Jag samarbetar med en världsledande leverantör av mindfulness på arbetsplatser, Potential Project och är en av deras seniora konsulter i Sverige. 

Med skräddarsydda mindfulnessinsatser

Ta kontakt med mig för skräddarsydda mindfulness idéer till er workshop, ert event eller insatser för välmående på arbetsplatsen.

Träna mindfulness

När du tränar mindfulness en stund varje dag så påverkas flera delar av oss på ett positivt sätt. Här kan du läsa hur det går till.

Uppmärksamheten

Mindfulness har visat sig förbättra olika aspekter av vår uppmärksamhet som:

 • stabilitet; man blir mindre disträ
 • kontroll; man blir mindre impulsstyrd av yttre stimuli
 • effektivitet: tankeverksamheten blir mindre resurssnål

Fysiologin

Mindfulness kan kopplas till flera neurobiologiska mekanismer, bland annat:

 • stressrespons, att mindre kortisol utsöndras vilket i sin tur påverkar sömnen positivt
 • plasticitet, det vill säga flera områden i hjärnan påverkas (kroppens alarmsystem, amygdala minskar i volym eller att minnefunktionen i hippocampus ökar)
 • den vanliga åldersrelaterade volymminskningen av hjärnan bromsas

Kognitionen

Mindfulness har visat sig förbättra den kognitiva förmågan i dessa avseenden: 

 • arbetsminnet ökar i kapacitet, vilket underlättar samordningen och hanteringen av mycket information samtidigt
 • det blir lättare att se nya perspektiv och man blir mer kreativ och flexibel i sin problemlösning

Känslolivet

Mindfulness förändrar känslomässiga reaktioner:

 • man upplever mindre negativa känslor vid stress
 • känslans varaktighet förkortas, den snabbare når sin ”peak” och klingar av
 • det känslomässiga grundläget blir mer positivt

Beteendet

Mindfulness minskar automatiserat beteende. Medvetenheten ökar kring ens beteendemönster vilket skapar valmöjligheten: “ska jag agera på min spontana reaktion, min “autopilot”, eller välja att göra på ett annat sätt?”

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.