För organisationer & ledare

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling kan göras på individuell basis i form av chefshandledning eller i grupp med flera chefer, i form av ledningsgruppsutveckling.

Psykologbyrån Jones har lång erfarenhet av att arbeta med att skapa effektivare ledningsgrupper, team och grupper. Vi utgår från befintlig grundstruktur och bygger tillsammans med er upp ett sätt att bemöta och hantera era önskemål kring effekt och utfall. 

Vi hjälper er att identifiera och tydliggöra utvecklingsområden, tar fram strategier för en varaktig förändring och ger stöd i implementeringen av detsamma. 

Vad kan vi hjälpa er med?

Här är några exempel på utmaningar där ledarskapsutveckling kan vara ett gott stöd i verksamheten.

  • Har ni en ny ledningsgrupp som snabbt behöver komma igång med ett effektivt samarbete?
  • Har flera poster bytts ut och nya tillträtt i gruppen?
  • Behöver ledningen ny input för att höja sig som grupp?
  • Ser ni ett behov av ett utvecklat samarbete, förbättrad kommunikation och en större utväxlingspotential än som nu är fallet?
  • Söker ni efter mer synergier och ett utvecklat grupptänkande, snarare än avrapportering och artighet?
  • Kanske har ni en eller flera chefer som uttrycker frustration och/eller behov av externt stöd, någon som kan stötta vederbörande i dennes chefsroll?

En ledarutveckling kan med fördel inledas med någon form av kartläggning, till exempel LEAD FORWARD eller Team Pro Inventory.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.