För organisationer & ledare

Handledning

Psykologbyrån Jones erbjuder handledning, stöd och vägledning i ledarskapet utifrån dina behov och hjälper dig att komma framåt med din ledarutveckling. Upplägget nedan utgör en typisk situation, men antalet tillfällen kan variera beroende på era behov. 

Så går chefshandledningen till

1. Första samtal

Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål gällande chefshandledning.  Vi prioriterar dina viktigaste utvecklingsområden och mål.

2. Handledningstillfällen

Under tre handledningstillfällen är dina prioriterade utvecklingsområden i fokus. Uppföljningsbara mål sätts och du får konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare. Mellan tillfällena ges uppdrag att tillämpa dina nya färdigheter i din verksamhet. Vi reflekterar även kring personliga utvecklingsområden som har betydelse för ditt uppdrag som chef. 

3. Uppföljning

Handledningen avslutas med uppföljning av satta mål.

Handledning – individuellt eller i grupp

Handledning kan vara ett effektivt sätt att förebygga stressrelaterad ohälsa samt att bibehålla en hög kvalitet i arbetet. Den har som syfte att lyfta fram den egna kompetensen, medvetandegöra utvecklingsområden och stötta lärandet hos individ, grupp och organisation.  Handledning kan även stärka sammanhållningen i personalgruppen och ge tid för reflektion, utveckling och uppmuntran. En sammansvetsad arbetsgrupp kan skapa möjligheter för ett effektivare samarbete. 

Psykologbyrån Jones erbjuder handledningstjänster inom flera områden och anpassar dessa utifrån era önskemål och behov.

Varför handledning?

  • Har ni medarbetare som behöver stöd i sin funktion?
  • Har ni grupper som efterfrågar utveckling och lärande?
  • Har ni individer och/eller grupper som uttrycker eller uppvisar en svårighet med att skilja på arbetsliv och privatliv?
  • Finns det behov av externt stöd för vidareutveckling?

Handledningsuppdrag och målgrupp

Innehållet i handledningen bestäms i samråd med gruppen och dess chef. Vanliga insatser kan vara:

  • Processhandledning för grupper
  • Konflikthantering i personalgrupper
  • Teamhandledning
  • Chefshandledning

Format

Frekvens på handledningen kan variera från varje/varannan vecka upp till en gång per månad. Längden på handledningen är ofta mellan 90 och 180 min. Efter varje termin utvärderas handledningen.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.