För organisationer & ledare

Chefsstöd

Som chef kan du behöva avlastning och stöd när något hänt på ditt arbete och/eller privat. 

Genom chefsstödet får du på ett lättillgängligt och snabbt sätt stöd och vägledning. Stödet kan avse både din egen situation i uppdraget som chef, ditt ansvar för medarbetare eller frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan även handla om privata frågor.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.