För organisationer & ledare

Chefscoachning – individuellt eller i grupp

Ett gott ledarskap är nyckeln till goda prestationer och trivsel i alla organisationer. 

Chefscoachning är en kraftfull process där du som chef utmanas att bli medveten om vad och vart du vill och vad du behöver göra för att nå ditt mål.

Chefscoachningen är lösningsfokuserad och resultatorienterad och bygger på ett samspel mellan dig som chef och mig som coach. Varje coachprocess skräddarsys efter dig och dina behov.

”Coaching is an art, and it´s far easier said than done. It takes courage to ask a question rather than offer up advice, provide an answer, or unleash a solution.” 

Brené Brown

Chefscoachning kan erbjudas individuellt eller för flera chefer parallellt. Chefscoachning stärker och utvecklar den enskilde ledaren och ger sammantaget ett lyft för ledarskapet i organisationen, bland annat genom att gemensamma mål och begrepp betonas. På det sättet skapas resultat genom att arbetssättet sprider sig i organisationen. Chefscoachning uppskattas så gott som alltid av den enskilde chefen och bidrar både till dennes utveckling och avlastning i chefsrollen. Därmed kan coachning användas för strategisk utveckling, till att medverka till att skapa hållbarhet i ledarskapet och att öka attraktiviteten som arbetsgivare.   

Så går chefscoachningen till

1. Uppstartsmöte

Tillsammans med dig som chef kartlägger vi nuläget. Vi ser över mål och visioner, skapar konkreta nya mål på kortare och längre sikt.

2. Inbokade coachningstillfällen

Vi ses regelbundet utifrån överenskommet antal coachningstillfällen, vanligtvis runt 3-6 tillfällen. Vid varje tillfälle beslutas vilka fokusområden som ska prioriteras. Nya delmål sätts och uppföljning sker kontinuerligt. 

3. Uppföljning

Chefcoachningen avslutas med uppföljning av uppsatta mål.

En chefscoachning kan med fördel inledas med någon form av kartläggning, till exempel LEAD FORWARD.

Kontakt

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg som passar dig och din verksamhet bäst.