Villkor, personuppgiftshantering & avbokningsregler

Tack för ditt intresse för våra utbildningar och tjänster. Här har vi samlat information om våra köpevillkor och vår personuppgiftshantering. Psykologbyrån Jones bedriver verksamhet inom utbildning, handledning och konsulttjänster samt som psykologmottagning inom privat hälso- och sjukvård. Olika lagutrymmen och villkor påverkar de olika områdena. Se mer nedan, och välkommen att kontakta oss (länk till kontakt) vid frågor.

Avbokningsregler tjänster – 48 timmar samt fakturering

Vid bokning av tjänst, som behandling enskilt, rådgivning, konsulttjänst eller handledning inom yrkesroll, gäller en avbokningsfrist på 48 timmar före den bokade tidens start. Detta för att vi skall hinna erbjuda tiden till annan klient.

Avbokning sker via e-post direkt till Psykologbyrån Jones om ni inte överenskommit annat.

Vid senare avbokning än 48 timmar debiteras full kostnad. Var vänlig meddela alltid återbud eller förhinder snarast.

Vi fakturerar tjänsten till angiven adress. Tänk på att eventuella invändningar mot fakturan skall meddelas oss skriftligt på gabriela@psykologbyrånjones.se inom 10 arbetsdagar från fakturadatum.

Anmälnings- och köpevillkor för utbildningar – bindande anmälan

Genom att genomföra anmälan på vår hemsida accepterar du att anmälan till Psykologbyråns Jones utbildningar är bindande. Kursavgift återbetalas inte och utställd faktura krediteras inte vid avanmälan om inte särskild överenskommelse gjorts före anmälan angående detta. Deltagare som fått förhinder erbjuds om möjligt, dvs om kursen ges vid annat tillfälle och deltagarutrymme finns, att delta vid annat kurstillfälle.  Skulle den aktuella kursomgången inte kunna genomföras på grund av för lågt deltagarantal eller på grund av förhinder från Psykologbyrån Jones part kommer återbetalning eller alternativ kurs erbjudas.

Fakturering sker till angiven adress. Eventuell invändning mot faktura skall meddelas oss skriftligt på post@gabrielajones.se (eller ny mailadress med ordet Psykologbyrån Jones) inom 10 arbetsdagar från fakturadatum.

Materialrättigheter och åhörarmaterial för enskilt bruk

Psykologbyrån Jones har ensam rättigheterna till allt material som används eller delas i samband med utbildning om inte annat meddelats skriftligt. Utbildningen eller material som presenteras i samband med utbildning/möte/konsultinsats får inte filmas, ljudupptas eller på annat sätt återbildas eller spridas utan separat avtal mellan Psykologbyrån Jones och kund. Åhörarkopior och annat material som delas ut i samband med utbildning är för enskilt bruk och får inte redigeras eller användas på annat sätt än som eget studiematerial. Källa ©psykologbyrånjones.se skall alltid anges vid referens till våra bilder och material.

Tack för intresse för våra utbildningar och välkommen till kursstart!

Personuppgifter

Samtycke till behandling av personuppgifter

Vi följer EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter. Genom att genomföra kursanmälan, bokning av tjänst eller övrigt köp samtycker du till att Psykologbyrån Jones behandlar dina person- och faktureringsuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att följa gällande patientdatalag vid privat sjukvård (se mer nedan), fakturering och redovisning, samt att kunna löpande sända kurs- och produktinformation. I samband med kursanmälan registreras även deltagaren och dennes verksamhet för kommande informationsutskick, från vilket man när som helst kan avanmäla sig.

Du har rätt att ta tillbaka samtycket i efterhand utan att återtagandet påverkar lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skett dessförinnan.

Behandling av personuppgifter vid hälso- och sjukvård

Psykologbyrån Jones är en privat hälso- och sjukvårdsenhet och är som legitimerade behandlare skyldiga att föra patientjournal enligt patientdatalagen vid utförande av behandling, utredning och individuell rådgivning. I all patientuppgiftshantering gäller hög nivå av såväl intern som extern sekretess. Uppgifter om din vård hos oss dokumenteras i godkända system i syfte att säkerställa kvalitativ behandling. Dina journaluppgifter lagras i enlighet med bevarandekravet i patientdatalagen och vi kommer även att använda dina uppgifter för fakturering och bevara dem i enlighet med gällande bokföringslag.

Samarbetspartners

Psykologbyrån Jones externa samarbetspartners samt underkonsulter ansvarar själva för såväl innehåll i behandling samt hantering av personuppgifter. Kontakta dem direkt för information och vid frågor.